Homepage

 

Välkommen till HälsoEnergiKliniken HEKLI!

En modern naturläkemottagning i centrala Malmö. Den bästa resursen för din hälsa!

Vi erbjuder en revolutionerade friskvårdsmetod som förbättrar hälsan och ökar kroppens vitalitet och ditt välbefinnande! Vi kan hjälpa i stort sett inom alla hälsomområden.

Hos oss står hela människan i centrum. Dess olika dimensioner både materiella och energimässiga: kroppen, själen, tankarna och känslorna påverkar varandra och samverkar till en helhet. Vår grundfilosofi är att med alternativa terapier och naturliga medel påverka organismens inneboende förmåga till självläkning. Därigenom skapas ett för kroppen naturligt tillstånd som är god hälsa och välbefinnande. Vår målsättning är att lära individen ett helhetstänkande, motivera till större ansvarstagande för sin hälsa, lära ett hälsobeteende som på sikt kan råda bot på ohälsa och sjukdomar. Vi arbetar endast med icke-invasiva, högteknologiska, medicinska instrument för individuella hälsoanalyser och energibehandlingar. Tack vare dessa kan du få väldigt detaljerade upplysningar om din verkliga hälsostatus; dina belastningar och svagheter, samtidig kan du få hjälp att korrigera dina obalanser. De flesta söker sig till oss med; mag-& tarmbesvär, eksem, reumatism, migrän, infektioner, ryggont, allergi, trötthet, smärta, diffusa problem, detox, föryngring och förebyggande hälsa. HEKLI erbjuder en komplementärmedicinsk verksamhet och är ett komplement till den konventionella hälso- och sjukvården. Vi erbjuder privata personer, företag och organisationer alternativmedicinska lösningar att få bukt med ohälsa. Vi har vår mottagning i en fräsch lokal i centrala Malmö på Holmgatan 4.

Copyright 2014 HEKLI Hälso & Energikliniken