Theresa Dylak

Theresa Dylak - Dipl. Biopat -Näringsterapeut - Naturläkare (SNLF)

Min utbildning består bl.a. av:
- 80 poäng medicin, Uppsala Universitets Biomedicinska Centrum
- Näringsterapeut, 2 års utbildning, Nordiska Närings- och Fytoterapiskolan i Stockholm
- Diplomerad Biopat, 5 årig utbildning, Biopatakademin i Göteborg
- Internationella kurser och seminarier inom alternativmedicinen, kvantmedicinen, diverse terapiformer m.m.8

Theresa inspirerar patienterna och visar dem vägen till självhjälpen så att de kan återfå kontrollen över sin hälsa. Ofta behöver man göra en del förändringar i sitt liv gällande kosthållning, livsföring, tankemönster, relationer m.m. Man behöver skaffa sig kunskap om sjukdomen, bli medveten om vad den är uttryck för, ändra på både den fysiska och mentala miljön i kroppen. Gör man inte det så behandlar man bara tillfälligt för stunden.

Om du är intresserad av ett varaktigt helande då är Theresas metoder något för dig. Resultatet kommer att stå i exakt proportion till ansträngningarna som du lägger ned på det. Patienternas egen insats i helander är av största vikt! Theresa vägleder dig under din resa medan du gör resan själv.

Naturläkare är en person som arbetar med hälsa på ett holistiskt sätt och som inte skriver ut kemikalier till sina patienter utan visar dem ett naturligt sätt att återfå hälsan. Naturläkare i Sverige är en titel/legitimation man får från SNLF då man bedöms inneha en lämplig utbildning (i medicin, och ett antal olika alternativa terapiformer mm) och erfarenhet.

Biopati är benämningen på ett system av test- och behandlingsmetoder som både undersöker sjukdomsorsaker och visar vägen till att få tillbaka hälsan.

Copyright 2014 HEKLI Hälso & Energikliniken