Priser

Näringskonsultation -  750:-/tim
En inledande samtal (analys av livsstilen). Test på SCIO Biofeedback och/ eller NES. Vi testar din näringsstatus (vitamin-& mineralnivåer, fettsyre-& enzymnivåer, gifter, toxiner, virus, bakterier, svamp, parasiter, tunga metaller, hormoner mm) och rekommenderar åtgärder. Vi kan hjälpa dig att lägga upp en speciell diet, ett hälsoprogram eller detox program.                                      

Hälsokollen – hälhetsinriktad hälsoundersökning 2 timmar = 1500 kr
Hälsokollen inkl. 2 timmars session med hälsoanalys och behandling! Under sessionen få du en överblick över din hälsa, ett underlag för såväl fortsatt hälsoarbete som livsstilsförändringar. Dessutom få du en viss korrigering av obalanserna med hjälp av SCIO Quantum Biofeedback system! Hälsokollen omfattar; * inledande samtal *en analys av din livsstil; kost, motion, alkohol, tobak, stress, hälsosituation * vi testar; vitaminer, mineraler, hormoner, tungametaller, toxiner, gifter, organ, chakra,  svamp/parasiter/virus/bakterier mm * vi tittar på de mest stressade områdena i kroppen, immunförsvar, ryggkotor, risk profil, läckande tarm mm Vi går igenom testresultaten och gör ett individuellt  anpassad program. Du få också en balansering med ”feel good” frekvenser samt en viss korrigering i kropp, själ, psyke och känslor!

Hälsokollen rekommenderas som första besök!

SCIO  Quantum Biofeedback, behandling/balansering – 1100:-/ 1,5 tim
För bästa effekterna rekommenderas  4 – 9 behandlingar på minst 1,5 tim. (Meridianbalansering, Elektroakupunktur, Rife – terapi, Zapping av virus, bakterier, svamp parasiter, organbalansering, allergi-desinsibilisering, ryggradsbalansering trauma och NLP, EEG hjärnvågor och mycket annat.)

Skype sessioner eller distansbehandlingar med SCIO Quantum Biofeedback  –  600 :-/tim
Det finns ett annat sätt att få behandling med SCIO och det är på avstånd, där det går via det så kallade “subspace ”. Du kan antingen vara ansluten med elektroder direkt till SCIO men du kan även kopplas upp ”trådlöst” till SCIO. Kunderna upplever fantastiska resultat. Hur SCIO hittar dig? Läs mer på ”Subspace behandling”

NES -NutriEnergetics System  - 750 :-/tim
Första besök 1 tim inkl. intervju, scanning,  genomgång  och planering Återbesök NES – endast scanning 30 min = 400:-

Rådgivning,  livsvägledning, samtal  -  750:-/tim
Kontantbetalning på plats eller bankgiro innan behandlingstillfället. Avbokning kan ske senast 24 timmar innan bokad. Efter det debiteras tiden.


Har du frågor eller vill boka en tid ring!  0736 44 298 

Copyright 2014 HEKLI Hälso & Energikliniken