SCIO

SCIO – Finn orsaken till sjukdom och få en effektiv behandling!

Gör en hälsoanalys och få en personlig hälsostatus hos HEKLI

SCIO – Det frekvensmedicinska – kroppsanalysinstrumentet
SCIO är ett medicinskt instrument för datorstödd stressanalys i kroppen och behandling. QXCI står för Quantum XRROID Conscious Interface och SCIO betyder “att veta”.

Detta datorprogrampaket är ett av de mest avancerade system i sitt slag.
SCIO är världens ledande koncept för individuella hälsoanalyser inom bioenergimedicinen. Instrumentet kan mäta olika typer av stress genom att ett datorprogram upptäcker energiförändringar i kroppen. Dessa kan så småningom leda till sjukdom. Programmet kan också balansera dessa förändringar. Om man upptäcker obalans på ett tidigt stadium kan sjukdom förebyggas.

SCIO är utvecklad av professor Bill Nelson i USA. Han har arbetat med energimedicinen och har ägnat 20 års forskning för att ta fram detta instrument.

Obalans i kroppens energiflöden kan vara tidiga tecken på sjukdom innan man känner av några symptom överhuvudtaget!

SCIO kan mäta kroppens energiobalans (som underlag för diagnos) och dessutom behandla (normalisera) dessa. Behandling kan leda till att sjukdom aldrig uppstår. Om symptom redan uppstått kan instrumentet lindra och ge ett ökat välbefinnande.
Med hjälp av energimedicinsk utrustning kan en levande cell hälsa analyseras och stimuleras elektriskt . Därigenom väcks kroppens självläkande krafter och kroppen kan återfå sin ursprungliga balans. På bara några minuter kan instrumentet mäta kroppens reaktioner på mer än 10000 substanser! Mätningen sker helt utanpå kroppen via meridianernas ändpunkter. Inga nålar – helt smärtfritt!

hälsotest kan motsvara undersökningar hos läkare från samtliga specialistkategorier och tiotals olika provtagningar! Samtidigt får man hjälp att tolka testresultaten, diskutera ett hälsoprogram och/eller korrigera eventuella obalans!

Copyright 2014 HEKLI Hälso & Energikliniken